02
Tháng Mười Một, 2020
Huỳnh Nhất Linh 258
Huấn luyện kỹ sư Qs K12
20:00 - 23:00

Công việc chính của kỹ sư QS là tính toán, ước tính khối lượng vật liệu, nhân công cần thiết cho dự án. Kỹ sư...

08
Tháng Mười Một, 2020
Huỳnh Nhất Linh 261
OFFLINE kỹ sư Qs Thành Phố Hồ Chí Minh
08:30 - 12:00

Đến hẹn lại lên!!!  Bên cạnh các chương trình Huấn luyện trực tuyến thì Nhất Linh cũng rất muốn gặp gỡ trực tiếp các...

11
Tháng Mười Một, 2020
Huỳnh Nhất Linh 246
Huấn luyện kỹ sư QS TRỰC TUYẾN K13
20:00 - 23:00

📌📌Các nội dung nhất định bạn phải biết và làm được sau khóa Huấn luyện này: ☑️ Quản lý dòng tiền – cashflow ☑️ Quản...

27
Tháng Mười, 2020
Huỳnh Nhất Linh 259
Khoá học: Tự động hoá quản lý chi phí dự án xây dựng K05
20:00 - 23:00

Quản lý chi phí dự án đối với kỹ sư QS là vấn đề làm nhiều người đau đầu. Để dễ dàng hơn trong...

17
Tháng Mười, 2020
Huỳnh Nhất Linh 250
Hội thảo Chuyên đề: Quản lý khối lượng & quản lý thông tin trên mô hình BIM 5D
10:00 - 12:00

Trao đổi về giải pháp kết nối thông tin và ứng dụng BIM 5D vào trong công tác quản lý chi phí & quản...

18
Tháng Tám, 2020
Huỳnh Nhất Linh 249
OFFLINE Kỹ sư QS Hà Nội
10:00 - 13:00

Đến hẹn lại lên!!! Hà Nội ơi, ta đến đây. Bên cạnh các chương trình Huấn luyện trực tuyến thì Nhất Linh cũng rất...