1402900_10205397692160696_8783136223552403035_o

An Đoàn

Designer

Cám ơn anh Huỳnh Nhất Linh rất nhiều vì đã dạy 1 khóa học với những kiến thức hết sức thực tiễn và bổ ích không chỉ về nghiệp vụ QS mà còn rất nhiều kỹ năng để phát triển bản thân. Hy vọng tâm huyết của anh Linh sẽ được các ae kỹ sư tiếp nhận và lan tỏa để cộng đồng kỹ sư Việt Nam ngày càng phát triển bền vững hơn!