21246202_1019521228190880_9142074121604688861_o

Nguyễn Hải

Một khóa học rất tuyệt vời, khởi nguồn một tư duy mới. Sự nhiệt huyết truyền đạt từ a Linh đã thúc đẩy niềm đam mê công việc trong e