55529927_2178955395503063_968272777423355904_o

Tan Hai Phi

Front-end Developer

Mặc dù kiến thức anh Linh chia sẻ không đúng ngay chuyên ngành của mình. Nhưng thông qua những kiến thức, kỹ năng và tư duy anh truyền đạt và chia sẻ thật sự rất đáng giá. Xin chân thành cảm ơn anh và các anh em trong khóa học. Rất tuyệt vời!