15 Tháng Mười

OFFLINE Kỹ sư QS Hà Nội

Đến hẹn lại lên!!! Hà Nội ơi, ta đến đây. Bên cạnh các chương trình Huấn luyện trực tuyến thì Nhất Linh cũng rất muốn gặp gỡ trực tiếp các Anh Em học viên. Năm 2020 đã nhiều lần lỡ …