Về chúng tôi

Tìm hiểu thêm thông tin về Trung Tâm Đào Tạo QS Xây Dựng Nhất Nghệ

Gieo hạt

Từ Niềm Tin

HỢP TÁC

Bắt đầu bằng sự lắng nghe và nhận biết chính xác yêu cầu và mục tiêu của khách hàng để đưa ra giải pháp phù hợp

CHÍNH TRỰC

Sự trân trọng, tận tâm, trung thực cùng với kiến thức và năng lực. Giúp chúng tôi tạo ra những giá trị đối với khách hàng

HIỆU QUẢ

Mỗi dự án Nhất Nghệ thực hiện đều mang lại những kết quả mong muốn, tạo ra một ấn tượng sâu sắc niềm tin của khách hàng.

UY TÍN

Tài sản lớn nhất của Nhất Nghệ là niềm tin mà khách hàng dành cho chúng tôi.

Huỳnh Nhất Linh

Giám đốc

Phạm Lê Thành Phát

Marketing

Huỳnh Văn Luận

Chăm sóc khách hàng

Hồ Bảo Hoà

Điều hành

Trương Thị Ngọc

Kỹ thuật